Kattungar

Vi har Länsstyrelsens tillstånd för uppfödning av kattungar och uppfyller kraven i 6 kap. 4 § i djurskyddslagen (2018:1192) . Dnr: 282-9472-2019.

Vi är även certifierad uppfödare av Sverak. Läs mer på Om oss.

Våra kattungar säljs till sällskap, om inget annat har avtalats. De får inte släppas ut på egen tass men får gärna gå ut i  inhägnad rastgård eller på koppelpromenader. 

När man köper en kattunge av oss är den minst 14 veckor gammal, vaccinerad mot kattpest, kattsnuva och kattherpes två gånger, id-märkt, veterinärsbesiktigad och försäkrad mot dolda fel i 3 år. Våra kattungar har alltid stamtavla. Detta för att ge dig en försäkring om att det är en raskatt, som fötts upp enligt Sveraks regler. Kattungens föräldrar har blodgrupperats och testats för HCM, PKD, PK-def, FIV, FeLV.