Beslut från Länsstyrelsen

12.06.2019

Idag kom beslutet från Länsstyrelsen i Skåne. Vi har fått tillstånd att hålla katt, föda upp kattungar samt sälja dessa. Länsstyrelsen bedömer att vi uppfyller kraven i 6 kap. 4 § i djurskyddslagen (2018:1192) . Dnr: 282-9472-2019